jamejamonline
آرشیو
از تاريخ:
تا تاریخ:
تعداد نتايج:
1 صفحه
روز طبیعت حقیقی

روز طبیعت حقیقی

کرونا با خلوت کردن شهرها و ‌تعطیلی صنایع حال هوا را خوب کرد، اثرات این حال خوب را ببینید.

روزی که مردم به جمهوری اسلامی «آری» گفتند

روزی که مردم به جمهوری اسلامی «آری» گفتند

دهم و یازدهم فروردین 1358 روزهایی است که 98درصد مردم به تعبیر امام راحل با شوق و شعف و عشق در پای صندوق‌های رای حاضر شدند و با «آری» گفتن به «جمهوری اسلامی» دست حکومت طاغوت را از سر مردم ایران کوتاه کردند.